Solucions de finançament

Solucions de finançament

Finançament bancari (més enllà dels crèdits ICO)

Desenvolupem la relació banca-empresa per accedir als diferents productes financers de què disposen les entitats. Tenim accés a més de 40 entitats financeres de diferents perfils i mides.

 

Finançament públic

Agències d’innovació i agències públiques que donen suport a les PIMES, en els 3 nivells: administracions Autonòmica, Estatal i Europea.

 

Subvencions i ajudes: Ajudes sectorials puntuals

Accés a línies d’ajudes molt puntuals que van apareixent, per sectors específics, cadascun d’ells amb els seus requisits d’elegibilitat.

 

Plataformes Fintech (Crowdlending, Crowdfunding)

Les noves tecnologies han afavorit l’aparició d’instruments financers que ens permeten obtenir recursos tant en clau de Finançament (Crowdlending) com en clau de Capital (Crowdfunding), aquestes últimes més pensades per a les noves empreses d’alt creixement potencial (Start-up).

 

Fons de Capital Privat

Per a projectes de certa grandària existeixen fons privats disposats a fer operacions de deute (préstec) al marge de les entitats bancàries, aquestes últimes amb uns tipus d’interès habitualment més elevats, i amb requeriments específics.

 

Venture Capital / Capital Risc

Mitjançant la compra d’un capital majoritari de la companyia hi ha fons que l’adquireixen per reformar-la i sortir del capital en un període que pot variar de 5 a 7 anys. Destinat a grans empreses.

Necessites més informació? Contacta amb nosaltres. Contactar

Contactar via whatsapp